V nedeľu 22.9. 2019 sme poďakovali za všetko, čo nám Pán Boh požehnal na poliach a v záhradkách.

Modlitba požehnania: Pane a Bože náš, Stvoriteľ všetkého, ty prostredníctvom nebeskej rosy a žírnosti zeme neprestávaš dávať hojnosť plodov; vzdávame vďaky tvojej láskavej velebnosti za pozberané plody a pretože si týmito darmi, ktoré sme prijali z tvojej dobrotivosti, splnil túžbu svojich veriacich, nech bez konca chvália tvoje milosrdenstvo a nech kráčajú uprostred časných dobier tak, aby vždy vyhľadávali večné. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Nie je vybraný žiadny galérie alebo galérie bola zmazaná.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »