Pomôcky na duchovné prežitie pôstu.

Aktivita z farnosti Kežmarok, ktorú pripravil prof. F. Trstenský

Brožúrka – 40 dní pôstu

Pôstny kalendár