Sv. omša v Rakytovci

8. júna 2019 sme sa rok po obnovení Kaplnky Panny Márie v Rakytovci opäť zišli na tomto mieste, aby sme spoločne slávili sv. omšu.