Usmernenie o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri „individuálnej duchovnej starostlivosti“