Vyhláška RÚVZ v L. Mikuláši o protipandemických opatreniach v okrese Ružomberok a L. Mikuláš (22.12.2020)