Vyznanie

Si Kráľ, čo prichádza,

jasavé „Hosanna!“

aj kruté „Ukrižuj!“

lemujú Ti cestu…

“Hosanna!“ – „Ukrižuj!“

dvoje krídel dverí

na hostinu Kráľa…

…tam sám seba delíš

v hostii lámanej

premožený láskou,

cestou pokory

prichádzaš – môj Kráľ!

„Hosanna!“ – „Ukrižuj!“

…dôstojne im čelíš

ponorený v Otcovom

pevnom náručí…

„Hosanna!“ – „Ukrižuj!“

…nájdem dosť odvahy

rozbehnúť sa k Tebe

do Otcovej slávy?

„Hosanna!“ – „Ukrižuj!“

…dve ramená kríža,

tak predivná cesta

Božieho Syna…

„Hosanna!“ – „Ukrižuj!“

…chodník učeníka

verného Kráľovi…

Pritiahni si ma!

Sr. Lucia Česáková OSsR

Slovo v obraze Kráľ – autor obrazu Jaroslav Halmo

https://www.tvlux.sk/archiv/play/slovo-v-obraze-49-kral

Kniha Žalmov 118,26.

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Evanjelium podľa Matúša 3,17., 17,5.

A z nebies zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a …bolo počuť hlas: „Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte!“

Evanjelium podľa Jána 12,27-28.

Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ Tu zaznel z neba hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »