Na budúcu nedeľu 29. augusta 2021 bude zbierka pre potreby Diecézny Katechetický Úrad.
Katechetický úrad je finančne zabezpečený prostredníctvom tejto zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu.
Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i naďalej rozvíjalo dielo katechézy v našej diecéze. Ak chcete prispieť priamo na účet DKÚ, na plagátoch nájdete IBAN alebo QR kód.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »